Företag

METASpexet är ett spex (en teateruppsättning) gjord i samarbete mellan Datasektionen och Medieteknik på KTH.

Om du undrar vad vi kan erbjuda dig som företag, kontakta gärna Direqtionen.